- 2020-12-03

Geri dönüşümde, hurda sektörünün katkısı

Dünya herkesin ihtiyacını karşılayacak kadar yeterli ve cömert, herkesin hırsını karşılayacak kadar değil.

İşte burda geri dönüşüm devreye giriyor ve sürdürülebilir bir denge ve doğa için bunun bilincinde olmalıyız. Son ırmak kurumadan, son ağaç kurumadan ve son balık ölmeden bunun farkına varıp kendimiz, tüm dünya insanları, canlıları ve  gelecek kuşak için etkin çalışmalar sürdürmeye devam etmeliyiz. Hepimizin yaşadığı ve alternatifi olmayacak dünyamızı temiz tutmalı kaynakları bitirmemeliyiz.

Geri dönüşümde, hurda sektörünün bu konuya katkısı azımsanamayacak kadar çoktur. Hurda çeşitlerinde plastiği ele aldığımızda en çok alım yaptığımız ilçe Topkapı ve Edirnekapıdır. Hemen peşi sıra Okmeydanı ve Mecidiyeköy sırayı takip etmektedir. Çelik söz konusu olduğunda ise Karaköy ve Beyoğlu, gelişmiş sanayisine paralel olarak en çok alım yaptığımız yerlerdendir. Hurda, hem üreten hem tüketen toplumumuz için ülkemiz ve dünya ekonomisi için hayat damarlarından biridir.  Hurda olarak alına atıkların geri kazanımıyla yeniden üretim ve kullanım fırsatı bulmaktayız. Hurda denilince akla sadece büyük çapta tonlara atık gelmemeli, büyük küçük her atık değerlendirilmelidir.

Nesilden nesile çevrebilincinin oluşması her insanın elinden geleni yapabilmesi için bu önemlidir. Hurdacılık sektörünü modernize etmek için birçok program vardır, hurdacılık yönünden en modern ilçelerimiz İkitelli ve İstoçtur. Bu programlarda en önemli hedef tüketici bilincinin geliştirilmesidir. Hurda geri dönüşümü ile yapılıp geri kazanılan, ikincil malzemede hiçbir kalite kaybı yaşanmamaktadır ve bununla birlikte ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayarak hurdaya çevrilecek döviz miktarının ülke içinde kalmasına neden olup hurdaların geri kazanımıyla, kullanılan enerjiden büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktır. Hurdacılık sektörünün yukarıda sayılanlar dışında asıl ve en önemli katkılarından biride uzaklaştırılacak katı atık miktarıdır. Bu konuda en çok şişli ilçemiz rahatlamaktadır.