- 2020-12-03

İstanbul Hurda Alım Satımı

Hurda, kullanılamayacak durumda olan atıkların posasıdır.

Hurda geri dönüşümü ile yılda yaklaşık 300 bin ton kullanılamaz haldeki malzeme, hammadde olarak ekonomimize geri kazandırılmaktadır. Ekonomide çelik ihtiyacının önemli bir kısmı hurdadan karşılanmadır. İstanbul’un her ilçesinde hizmet veren firmamız hurdalarınızı yılın her vakti değerinde almaktadır. İstanbul’un en gözde semtlerinden Beşiktaş hurda alanında önemli merkezlerinden biridir. Aynı şekilde Avrupa yakası’nda Arnavutköy ve Fatih hurdacılıkta başı çekmektedir. Tozkoparan’da hurda sektöründe gelişmiştir.

Bu semtlerin gelişiminde hurdacılık büyük önem taşımaktadır. Bu sayede birçok insana iş imkanı sağlanmaktadır. Güncel hurda kurlarıyla en hızlı ve güvenilir şekilde tüm hurdalarınızı almaktayız. Küreselleşen ve gittikçe kaynakları tükenen dünyamıza daha az zarar vermek daha yaşanılır kılmak için geri dönüşümün öneminin farkında olarak hurda geri dönüşüm giderek önem kazanmaktadır ve enerji ihtiyacını azaltmaktadır.

Atıkları yok etmek hem dünyamızda yer kazandırır hem de endüstriye kıyasla 10 kat daha fazla yeni iş, istihdam ve gelir yaratır. Aynı zamanda tehlikeli malzemelerin toprağa gömülmesini engeller. Kullanılamayacak durumdaki bu malzemelerin sınıflandırılıp geri dönüşümüyle ekosistem, alan, veren herkes kazançlı çıkar. Çevre bilinci gelişmiş ülkelerde de hurda sektörü devlet tarafından da desteklenmekte, depolanmasında da toprak, su, hava ortamlarına, canlılara ve yaşam alanlarına zarar vermeyecek şekilde depolanmasında desteklemektedir. Doğanın dengesi çok hassas ve doğru depolanmama durumunda çok çabuk tahrip olma ve bu tahribatın devamlı olması durumunda onarılamaz bozuklukların ortaya çıkmasına neden olacağından doğru depolama çok önemlidir.  Firmamız tüm bu dengeyi ayakta tutacak şekilde çalışmalarını özenle sürdürmektedir.

Hurda geri dönüşümü ile yılda yaklaşık 300 bin ton kullanılamaz haldeki malzeme, hammadde olarak ekonomimize geri kazandırılmaktadır. Bu sayede birçok insana iş imkanı sağlanmaktadır. Güncel hurda kurlarıyla en hızlı ve güvenilir şekilde tüm hurdalarınızı almaktayız.